Wat is de werkbeweging?

De werkbeweging is een initiatief van Achmea, a.s.r., ING, Nationale-Nederlanden en VGZ, vakbond De Unie, vakbond FNV en CNV Vakmensen. Zij hebben afgesproken dat de betreffende organisaties in 2019 samen gesprekken voeren over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Achmea en vakbond De Unie hebben het voortouw genomen en een stuurgroep gevormd voor de uitvoering van de afspraken. Dit heeft als resultaat een congres op 10 december en een begeleidende whitepaper. Op dit congres zal de 'werkcode' ondertekend worden. 

Het doel van de code is om uitgangspunten te formuleren voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden, dus mensen in dienst en mensen niet in dienst.  Met gedeelde opvattingen over de invulling van goed werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap. Dat doen de ondertekenaars door de volgende vijf punten te onderschrijven:

1      Werken bij ons betekent het vergroten van je arbeidsmarktwaarde

2     Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap

3    Werkenden die gelijk werk verrichten, belonen, waarderen en behandelen we gelijkwaardig

4     Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen

5     Werk organiseren we in duurzame arbeidsrelaties

Deze uitgangspunten zullen de komende drie jaar richtinggevend zijn bij het maken van afspraken in de cao en met leveranciers van arbeid (opdrachtnemers). Ook is de ambitie om een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en sectoren.  De wens is dat andere sectoren zich ook aansluiten bij de werkbeweging naar een inclusieve arbeidsmarkt voor alle werkenden.