Geachte lezer,

Werk is in beweging. Dat merken we ook dagelijks in de financiële sector. We zien traditionele arbeidsverhoudingen veranderen door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat biedt kansen, maar brengt ook schaduwzijden met zich mee. Om die kansen te behouden en de uitwassen te beperken zijn Achmea, a.s.r. verzekeringen, ING, Nationale-Nederlanden en Coöperatie VGZ met elkaar en met onze vakbonden Vakbond de Unie, FNV en CNV in gesprek gegaan. In dat overleg staat de vraag centraal hoe we samen het werk morgen willen organiseren.

Om dit gesprek te voeden hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe werk in beweging is. De whitepaper die dat opgeleverd heeft, kunt u hier downloaden. Ook kunt u de managementsamenvatting inzien en hebben we een aantal artikelen op deze site gepubliceerd. We hopen dat het bijdraagt aan de beweging die uw werk toekomstbestendig maakt en u inspireert om na te denken over het werk van morgen.


 


Wat beweegt ons?


Uit een rapport van de OESO dat onlangs verscheen, blijkt dat Nederland zich begeeft in de top van landen met kwantitatief en kwalitatief goede arbeid. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de grote hoeveelheid niet-vaste dienstverbanden. Flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt gezien als een belangrijke verandering in de arbeidsmarkt. Deze verandering geeft stof tot nadenken.

lees verder

 


Hoe verandert werk?


Werk is de kurk waar onze samenleving op drijft en tegelijkertijd de spil waar onze economie om draait. Werk is een manier om mee te doen aan onze maatschappij. En werk is een onmisbare bijdrage aan de groei van onze economie en aan onze welvaart. Waar werk en privé vroeger nog strikt gescheiden waren, lopen ze tegenwoordig steeds vaker naadloos in elkaar over. Kortom, werk raakt in toenemende mate vervlochten met alle aspecten van ons bestaan en onze maatschappij. En die maatschappij staat bol van technologische ontwikkelingen, demografische en sociale veranderingen en de economische conjunctuur.

lees verder

Waarom kiezen we voor flexibele arbeidsrelaties?

We beantwoorden deze vraag vanuit zowel het perspectief van de werkgever, als de werknemer

 


Waarom kiezen werkgevers voor flexibele arbeidsrelaties?


Werkgevers kiezen om verschillende redenen voor flexibele arbeidsrelaties. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet

lees verder

 


Waarom kiezen werknemers voor flexibele arbeidsrelaties?


Ondernemer in hard en nieren, werken op projectbasis of omdat je baas het wil? Wij hebben alle redenen waarom werkenden voor een flexibele arbeidsrelatie kiezen voor je op een rijtje gezet

lees verder

 


Belangrijkste inzichten over flexibilisering in de financiële sector


Wat betekent flexibilisering van de arbeidsmarkt? Wat zijn factoren die bijdragen aan deze verandering en waarom kiezen we wel of niet voor meer flexibiliteit in onze arbeidsrelaties? Door middel van het in kaart brengen van de verschillende (flexibele) arbeidsrelaties, de motieven om voor die relaties te te kiezen en de voor- en nadelen van die keuzes hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op deze vragen. Dat leidt tot een aantal interessante inzichten

lees verder

 


De Code


Een code met als doel het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden. Een set van afspraken tussen sociale partners in de financiële sector over de toekomst van werk. Dat is wat de werkbeweging teweeg heeft gebracht. Hier lees je de vijf uitgangspunten en de uitwerking daarvan.

download de PDF

 


managementsamenvatting


in dit document geven we een samenvatting van de belangrijkste conclusies

download de PDF

 


de whitepaper


middels deze link kunt u de complete whitepaper downloaden

download de PDF
stakeholder interview

Maarten van Beek

stakeholder interview

Jurrien Koops

stakeholder interview

Zakaria Boufangacha

stakeholder interview

Piet Fortuin en Roderick Mol

stakeholder interview

Jolanda Sappelli en Marloes Muus-Tijhuis

stakeholder interview

Erwin Rog en Emanuel Geurts

stakeholder interview

Martijn Pennekamp

stakeholder interview

Maurice Koopman en Edward van Vierzen

stakeholder interview

Benno Siegert en Ab Klink

stakeholder interview

Elly Ploumen en Sander van Ekeren

01 of 04

tenslotte

 


Wat is de werkbeweging?


Dit artikel geeft u meer informatie over de werkbeweging.

lees verder

 


Voor de media


Ben je journalist of heb je een verzoek voor een media-item? Hier vind je meer informatie.

lees verder